• ikon
  Lisette Weinreich den 14-12-2015
  Lars Djuraas går på pension d. 31. marts 2016.

  Skoleleder Lars Djuraas har i går meddelt personalet, skolebestyrelsen og Center for Dagtilbud og Skoler, at han fratræder sin stilling på Tune Skole. Lars går på pension pr. 31. marts 2016. 
  Nu forestår et arbejde under skolechef Charlotte Groftveds ledelse i samarbejde med skolebestyrelse, ledelse og repræsentanter for personalet med at finde en skoleleder. I vil som forældre blive løbende orienteret sammen med skolens personale om ansættelsesforløb og endelige ansættelse af en ny leder.
   
  Lars vil, når dagen for hans fratrædelse er en realitet, sige tak for samarbejdet gennem årene og ønske Tune Skole alt held og lykke fremover.
   
   
 • ikon
  Lisette Weinreich den 24-11-2015
  Se vedhæftede - nye institutionstakster pr. 1. januar 2016.
 • ikon
  Inge Merete Fledelius den 09-11-2015
  Åben rådgivning fra PPR.
  Tune Skole byder velkommen til ny psykolog på PPR til at betjene Tune Skole: Karin Kehlet.
  Karin indgår fra uge 46 2015 i såvel Åben Rådgivning  som øvrige opgaver med servicering af Tune Skole.
  Den åbne rådgivning fra PPR finder i Tune sted på kontoret på Lunden. (Se venligst vedlagte bilag)
  Med venlig hilsen
  Merete