Det er skolebestyrelsens opgave at føre tilsyn med skolens samlede virksomhed herunder skolens budget, undervisningsmidler mm. Ligesom det er skolebestyrelsen, der udarbejder principper for skolens virksomhed.

Her kan du læse om principperne for skolebestyrelsens arbejde og den seneste beretninger.

Skolebestyrelsen på Tune Skole består af 7 forældrerepræsentanter valgt af forældrene for en 4-årig periode samt 2 elevrepræsentanter og 2 personalerepræsentanter.

Skolens ledelse deltager på alle møder.

Alle bestyrelsesmøder starter med "Åbent bestyrelsesmøde" fra 18.00 til 18.30. Her kan alle møde op og drøfte relevante emner af interesse for skolens virke.

Her kan du se dagsorden til kommende møde samt læse referater fra årets møder

Her kan du se skolebestyrelsens mødekalender.

Skolens værdier og principper