Skolens historie

Her kan du læse om skolens historie.

Ferieplan

Her finder du skolens ferieplan for 2018/19

 

Ringetider

Her finder du skolens ringetider.

Grevekortet

Eleverne på folkeskolerne i Greve Kommune har et personligt betalingskort, der erstatter kontanter i skolerne, fritidsklubberne og ungdomsskolen.

Her kan du læse mere om ordningen.

 

 

Elevtal

Her finder du skolens elevtal pr. klasse.

Klasseskemaer

Her finder du de enkelte klassers skema.

Klasselærere

Her finder du en oversigt over skolens klasselærere.

Elevrådet

På Tune Skole har vi tre elevråd - et for de yngste elever (1. - 3. klasse), et for mellemtrinnet (4. - 6. klasse) og et for udskolingen (7. - 9. klasse).

Alle klasser vælger repræsentanter til elevrådet en gang om året.

Formålet med elevråd er, at eleverne skal opleve at have medbestemmelse i det omfang, det er muligt inden for skolens rammer. Eleverne lærer også om demokrati og om hvordan man holder møder med dagsorden, referat og talerække.

Elevrådet kan blandt andet arbejde med at forbedre rammerne på skolen (skolegård mv.) og med arrangementer, der skal øge trivslen imellem eleverne.

Her finder du medlemmerne af elevrådet.

Forældreråd

Her finder du forældrerådets opgaver og retningslinjer beskrevet,

samt finder et link til de enkelte klassers forældreråd.

Snerydning

Snerydning og glatførebekæmpelse er udliciteret på Tune Skole. Ejendomscentret i Greve Kommune og Hede Danmark (privat virksomhed) har indgået en aftale om, at der bliver sneryddet og glatførebekæmpet på de røde områder. Se tegningerne over Tune Skole, Lunden og Tune Skole, Højen.

 

 

Karakterer

Her finder du link til skolens karakterfordeling

Her finder du link til skolens karaktergennemsnit