Flexen

Flexen er et fleksibelt holddelingsforløb på indskolingen, der kan tilknyttes klasser eller årgange med et særligt behov for en specialpædagogisk indsats, hvor de ekstra ressourcer kan muliggøre ekstra holddannelse. Der arbejdes i afgrænsede perioder med fastsatte målsætninger for indsatsen efter aftale med årgangsteam og forældre.