AKT-medarbejdere

AKT-medarbejdere løser forskellige specialpædagogiske opgaver omkring både enkeltelever og grupper af elever fra én eller flere årgange. Målsætningen er altid at understøtte inklusion i almenundervisningen gennem en styrkelse af elevernes personlige og sociale kompetencer samt udvikling af et inkluderende læringsmiljø i og på tværs af klasser. AKT-medarbejderne arbejder dels med ad-hoc opgaver og dels med forebyggende trivselsforløb ud fra relevante temaer.