Legepatruljen

Legepatruljen består af elever fra 8. og 9. klasse, der i alle 10- og 12-frikvarterer starter lege op i skolegården, hvor 4. og 5. årgang hører til. En AKT-medarbejder er tovholder på indsatsen.