Voksenstyrede aktiviteter

Voksenstyrede aktiviteter i frikvartererne skal sikre, at alle elever fra 0. - 5. klasse har mulighed for at deltage i lege og spil i deres pauser med voksen styring. På denne måde begrænses konflikter, og elever, der ikke har nogen at være sammen med, kan være en del af et fællesskab i deres pauser.