Aktionslæring

Aktionslæring er en arbejdsmetode til praksisudvikling gennem systematisk refleksion samt planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske aktioner. På Tune skole anvendes metoden især til møder i årgangsteams. Medarbejderne på 0. – 6. årgang kommer alle igennem et aktionslæringsforløb med en uddannet tovholder som mødeleder og facilitator.