Digitale læringsmidler og mobiltelefoner

Retningslinjer for brug af digitale læringsmidler og mobiltelefoner

I Greve kommune udleveres iPads til alle elever i folkeskolen. Ud over dette er der på Tune Skole pc’ere til rådighed for undervisningen på både Lunden og Højen.

Det betyder, at det ikke anses for nødvendigt, at elever på Tune skole medbringer egne privatejede digitale læringsmidler på skolen. Hvis dette sker er følgende regler er gældende:

 • Når man medbringer udstyr, er det på eget ansvar
 • Hvis en kammerat forvolder skade på noget, er det en sag mellem hjemmene
 • Hvis en elevs privatejede computer eller andet udstyr bliver stjålet, er det elevens eget ansvar.

Elevernes iPads

iPad’en er et skoleredskab, som barnet låner af Tune skole til brug i undervisningen og til brug i hjemmet på de læringsplatforme, som skolen anvender.

Det er forældrenes ansvar, at elevens iPad er opladet og med i tasken hver dag. Det forventes, at forældre løbende er i dialog med deres barn om brugen af iPad ‘en ud fra følgende principper:

 • IPad‘en skal altid være i det udleverede beskyttelsescover

 • IPad’en skal behandles med respekt, og må ikke medbringes udenfor, uden forudgående aftale med læreren

 • Anvendelsen af iPad’en i skoletiden, sker efter anvisning fra de voksne i klasserne, og det er altid læreren/pædagogen, der definerer, hvilke apps der skal anvendes ved hvilke lejligheder i skoleregi. Privat indhold må kun anvendes efter aftale med de voksne.

 • Der skal altid være plads på iPad´en til skoleprogrammer, hvilket betyder, at mængden af private spil, fotos o.l. skal begrænses. Det er forældrenes ansvar at der altid er 5 gigabyte fri plads.

 • Brugen af private programmer skal overholde gældende regler, herunder aldersgrænser for spil og sociale medier.

 • Der kan laves særlige aftaler på de enkelte årgange om, hvilke apps, der må downloades på iPad´en. Dette sker gennem en dialog mellem forældre, børn og voksne på skolen omkring, hvilke spil og andet indhold, der bedst muligt understøtter børnenes læring og sociale udvikling.

Tune skole forbeholder sig retten til at slette privat indhold, hvis ovenstående principper ikke overholdes.

På SFO´en må iPads kun anvendes om morgenen og i Hulen efter særlig aftale med pædagogerne.

Mobiltelefoner på Tune Skole:

På Tune skole ønsker vi at understøtte børnenes sociale udvikling og kompetencer, og deres direkte interaktion med hinanden og skolens medarbejdere. Det er desuden vigtigt at konflikter og udfordringer børnene imellem og børn og de voksne imellem ikke søges løst ved en opringning fra barnet til forældre, men søges løst gennem skolens personale.

Det er ikke nødvendigt for børns ophold i Tune SFO at bruge mobiltelefon, da personalet er ansvarlige for den daglige omsorg, beskæftigelse samt hjemsendelse af børnene, mens de opholder sig i SFO’en. Personalet har erfaring for, at det kan være svært for børnene at fordybe sig i aktiviteter og leg, hvis de går rundt og hele tiden skal være opmærksom på deres mobiltelefoner.

Da alle børn på Tune skole er udstyret med en iPad, betragtes mobiltelefonen som et privat redskab, der som udgangspunkt ikke benyttes i skoletiden.

Følgende regler gælder derfor for brugen af mobiltelefoner på Tune Skole:

 • Mobiler er ikke tilladte i undervisningen og afleveres om morgenen til læreren

 • Hvis læreren vurderer, at mobilerne skal bruges i undervisningen, udleveres de til eleverne

 • Fra 0.-9. klasse udleveres mobilerne når skoledagen slutter

 • Mobiltelefonerne er låst inde og udleveres ved dagens afslutning

 • At medbringe sin mobil på skolen er under eget ansvar. Ønsker man ikke at aflevere sin mobil skal den blive derhjemme

 • I SFO-tiden skal mobilen ligge slukket i elevernes tasker i garderoben


Ved skoledagen start placerer eleven selv sin egen mobil i holderen (den skal være slukket) og tager selv sin egen mobil op af holderen efter sidste lektion. Læreren låser holderen inde og ud igen når mobilerne udleveres og læreren har ingen kontakt med mobilen. Det er ikke tilladt at tage andres telefoner op af holderen.

Denne ordningen træder i kraft 8. januar 2018 og vurderes af skolebestyrelse og Med-udvalg i juni 2018.

 

Adfærd omkring brug af digitale midler og mobiltelefoner

Anvendelse af digitale midler og tilhørende apps og programmer skal altid ske med omtanke og især under hensyntagen til andre på Tune Skole. Brug af digitale medier til mobning og chikane af elever eller voksne på Tune Skole tolereres under ingen omstændigheder og vil blive håndteret efter skolens antimobbestrategi.

Retten til de fordele og den frihed, som digitale midler herunder sociale medier og mobiltelefonen giver, kræver at alle også har pligter. Alle har pligt til at uddanne sig i, hvad etik og moral er, og hvad man gør mod andre mennesker med kommentarer, der sårer og støder.

Det skal være en grundlæggende menneskelig kompetence at vide, hvordan man opfører sig med et digitalt medie hånden, på internettet og i det hele taget i den fysiske verden. Det er et fælles voksenansvar hos forældre og medarbejdere på Tune skole at lære børnene god etik, ved at vejlede, guide og hjælpe børnene. Forældrene spiller en stor rolle i at give deres barn den etiske dannelse, så konflikter via mails, sms’er eller de sociale medier kan undgås, og brugerne i stedet behandler hinanden med tolerance, respekt og værdighed.

Det forventes, at forældre løbende tager samtaler med deres barn om brugen af digitale medier, internettet og sociale medier. Dette også for at opdrage børnene til, hvad man skal være opmærksom på og passe på, når man bevæger sig på nettet og bruger diverse sociale medier.

Skolen har endvidere lagt ovenstående emner ind i undervisningsplanerne for de enkelte årgange.

Tune skole tror på støtte og vejledning når det kommer til brugen af digitale medier. Der er dog på Tune Skole nogle få helt konkrete forbud.

 • IPads, mobiltelefoner og computere må ikke medbringes i omklædningsrum
 • Der må ikke optages lyd, billeder eller video af andre uden forudgående accept
 • Der må ikke sendes ”Snaps” i skoletiden

Godkendt i bestyrelsen den 27. november 2017