Skolens værdigrundlag

Værdigrundlag

På Tune skole arbejder vi målrettet på at skabe optimale betingelser for børnenes læring, trivsel og dannelse, og vi er meget bevidste omkring de tre begrebers indbyrdes afhængighed. Vi ser begreberne som tre ben på en taburet, hvilket betyder, at alle tre aspekter af børnenes udvikling må tilgodeses, hvis vores elever skal have et godt liv.

Læring handler om både personlige, faglige og sociale kompetencer og gennemsyrer alle de sammenhænge, børnene indgår i gennem deres dag på Tune skole. Læring foregår både formelt i undervisningssituationer og pædagogiske aktiviteter samt uformelt på tværs af de sociale interaktioner, børnene har med hinanden og de voksne omkring dem. På Tune skole bestræber vi os på at skabe udviklende læringsmiljøer med deltagelsesmuligheder for alle elever.

Trivsel er en forudsætning for læring og har desuden en værdi i sig selv, som alle mennesker stræber efter. Hvis børn virkelig skal trives og være motiveret for læring, må de opleve en høj grad af selvbestemmelse, kompetence og samhørighed i de sammenhænge, de indgår i. De voksne på Tune skole arbejder for at skabe et læringsmiljø, hvor disse elementer understøttes bedst muligt.

Dannelse handler om børnenes tilegnelse af de kulturelt betingede værdier, der kendetegner vores samfund. Lokalt på Tune skole tolker vi det danske samfunds værdier som nærvær, engagement, respekt og demokrati. Gennem en målstyret indsats med omdrejningspunkt i disse fire værdier søger vi at styrke børnenes alsidige udvikling i en retning, der giver dem de bedste deltagelsesmuligheder i det omkringliggende samfund.