Vejlederteamet

Vejlederteamet består af læsevejleder, matematikvejleder, naturfagsvejleder, DSA-vejleder (Dansk Som Andetsprog), talentvejleder, IT-vejleder, inklusionsvejleder og PLC-vejleder (Pædagogisk LæringsCenter), der alle har til opgave at understøtte og opkvalificere medarbejdergruppens arbejde med at skabe læring og trivsel for alle børn på Tune skole. Tune skole har valgt at benytte kommunalt tildelte midler til faglig ledelse på skolerne til en styrkelse af vejledergruppen.