Støtteundervisning

Støtteundervisning udbydes i dansk og matematik på årgangene og kan både foregå som individuel faglig træning i og uden for klasserne samt på mindre hold uden for klasserne. OK-hold er særlige undervisningsforløb målrettet elever med ordblindhed eller læse/skrivevanskeligheder. Disse forløb ligger altid som mindre hold, der er parallellagt med årgangenes danskundervisning og er derfor en del af den holddelte undervisning, som alle elever på årgangene er en del af.