Elevplaner

Elevplaner er et redskab til dialog mellem elev, lærere og forældre omkring elevens faglige og alsidige udvikling. Læs mere her