IC og dialogudvalg

IC og dialogudvalg er to forskellige tværfaglige fora. IC står for InklusionsCentrum og afholdes hver anden uge lokalt på Tune skole. Her kan lærere og pædagoger drøfte særlige udfordringer omkring elever og klasser med et tværfagligt team bestående af ledelse, psykolog, tale- hørekonsulent, læsevejleder og inklusionsvejleder. Dialogudvalget inkluderer de samme fagpersoner suppleret med en familierådgiver, og her deltager forældrene til elever, hvor det skønnes, at en tværfaglig drøftelse kan understøtte deres læring og trivsel og åbne op for videre faglige undersøgelser og indsatser.