Engagement

0. årgang:

Eleverne skal være nysgerrige og spørgende og opdage, at man får nye muligheder i takt med nye kompetencer.

Eleverne skal opleve glæden ved at kunne ting selv og lære nye færdigheder.

1. årgang:

Eleverne kommer med ideer til aktiviteter i undervisningen og SFO´en.

Eleverne skal vise ønske om at være selvhjulpen.

2. årgang:

Eleverne skal kunne fokusere på deres opgaver og aktiviteter.

Eleverne skal udvise ansvar for sine ting.

3. årgang:

Eleverne skal kunne bidrage til en opgaveløsning i gruppesammenhænge.

Eleverne skal kunne holde styr på sine ting.

4. årgang:

Eleverne skal have indsigt i egne styrker og svagheder som grundlag for at kunne engagere sig.

Eleverne skal kunne orientere sig på intra og Meebook.

5. årgang:

Eleverne skal være bevidste om egne styrker og svagheder.

Eleverne skal have begyndende medansvar og være forberedte til ugens aktiviteter. 

6. årgang:

Eleverne skal kunne vælge gode samarbejdsrelationer, der understøtter faglig progression.

Eleverne skal være undervisningsparate ved lektionens start.

7. årgang:

Eleverne skal vise selvindsigt i deres egen rolle i det gode læringsfællesskab.

Eleverne skal engagere sig i trivslen i klassen og i læringssituationer.

8. årgang:

Eleverne skal tage ansvar for egen læring, tage ansvar for at være undervisningsparate og fokusere på egen deltagelse i undervisningen.

Eleverne skal tage ansvar for egen og klassens trivsel, så det understøtter klassens faglighed.

9. årgang:

Eleverne har et naturligt ansvar for egen læring og er opmærksomme på hinandens behov.