Nærvær

0. årgang:

Eleverne er opmærksomme på hinanden og på de fælles aktiviteter.

Eleverne udviser interesse for at indgå i positive relationer og viser begyndende omsorg for hinanden.

1. årgang:

Eleverne er i stand til at tage hensyn til hinanden og give hinanden plads.

Eleverne kan med støtte fra de voksne vise omsorg for hinanden.

2. årgang:

Eleverne er i stand til at lytte til hinanden og holde øjenkontakt.

Eleverne viser omsorg for hinanden, trøster hvis det er nødvendigt og er opmærksomme på andres behov.

3. årgang:

Eleverne skal kunne udvise interesse for hinanden og spørge ind til andres oplevelser.

Eleverne skal kunne udvise en begyndende forståelse for relevansen af fortællinger og bidrag til fællesskabet.

4. årgang:

Eleverne skal kunne være aktivt lyttende.

Eleverne skal kunne udvise forståelse for relevansen af fortællinger og bidrag til fællesskabet.

5. årgang:

Eleverne skal have en forståelse for klassens sociale konstruktion.

Eleverne skal kende til signalværdien af at sidde med en telefon el. lign. i en social sammenhæng.

6. årgang:

Eleverne kan bevidst begå sig i og omkring den sociale konstruktion.

Eleverne skal vise nærvær ved at hilse oprigtigt på andre.

7. årgang:

Eleverne skal have en begyndende forståelse for vigtigheden af at bevare det sociale fællesskab.

 Eleverne skal have selverkendelse.

8. årgang:

Eleverne skal have en forståelse for vigtigheden af at bevare det sociale fællesskab.

Eleverne skal kunne bidrage til den fælles samtale i klassen.

9. årgang:

Eleverne skal være opmærksomme på hinanden altid.

Eleverne skal tage aktiv del i det sociale fællesskab.