Demokrati

0. årgang:

Eleverne udviser forståelse for alles ret til at komme til orde og blive hørt.

Eleverne udviser et begyndende kendskab til, at fællesskabet kan have andre interesser end barnet selv.

1. årgang:

Eleverne kan i fællesskab være med til at formulere klassens regler.

Eleverne kan give udtryk for egne ønsker og forstå andres.

2. årgang:

Eleverne bidrager aktivt til, at klassereglerne overholdes af alle.

Eleverne kan acceptere hinandens forskellige holdninger og meninger.

3. årgang:

Eleverne har integreret klassens regler og efterlever dem.

Eleverne udviser en begyndende forståelse for princippet omkring frihed under ansvar.

4. årgang:

Eleverne har integreret klassens fælles regler og kan overføre dem til nye omgivelser.

Eleverne har en begyndende forståelse for demokrati.

5. årgang:

Eleverne kan tage ansvar for at deltage i gruppearbejde med hjælp fra lærer.

Eleverne kan acceptere flertalsbeslutninger og gå på kompromis.

6. årgang:

Eleverne har lært fordele ved at løfte i flok.

 Eleverne oplever fordelen ved at opføre sig demokratisk.

7. årgang:

Eleverne har en styrket ansvarsfølelse for andre mennesker og materielle ting.

Eleverne forstår den spejling, som elevrådet er af en demokratisk proces.

8. årgang:

Eleverne har en fuldt integreret ansvarsfølelse for andre mennesker og materielle ting.

Eleverne kan selvstændigt tage ansvar for at deltage i gruppearbejde.

9. årgang:

Eleverne er forberedt til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund med frihed og folkestyre.