Respekt

0. årgang:

Eleverne skal udvise et begyndende kendskab til egne og andres grænser.

Eleverne skal udvise en begyndende forståelse for omgangstonen, herunder både talesprog og kropssprog.

1. årgang:

Eleven er i stand til at italesætte egne grænser og acceptere andres grænser.

Eleverne har kendskab til klassens regler og er i stand til at overholde dem.

2. årgang:

Eleverne overholder klassens regler og er i stand til at agere hensigtsmæssigt i sociale sammenhænge.

Eleverne passer på hinanden og tingene på skolen.

3. årgang:

Eleverne kan indgå i skiftende sociale fællesskaber på skolen.

Eleverne har medansvar i forhold til at hjælpe og vejlede de yngre elever på Lunden omkring regler og opførsel.

4. årgang:

 

Eleverne skal udvise en større forståelse for andres tale -og kropssprog, og i den sammenhæng udvise respekt for hinandens forskelligheder.

 

Eleverne er bekendt med skolens generelle regelsæt og i stand til at overholde disse.

 

5. årgang:

 

Eleverne er bevidste om egne grænser på ‘de sociale medier’.

 

Eleverne har kendskab til generelle regler og færden på ‘de sociale medier’.

 

6. årgang:

 

Eleverne udviser en større forståelse for at deltage aktivt i timerne og respektere andres meninger og holdninger.

 

Eleverne kan overholde skolens ringetider. Eleverne kan fungere som rollemodeller for skolens mindre elever.

 

7. årgang:

 

Eleverne udviser en naturlig respekt for andre mennesker og materiel, når de bevæger sig uden for matriklen.

 

Eleverne udviser respekt for skolens materiel, herunder andre fag, fælles -og klasselokaler.

 

8. årgang:

 

Eleverne er i stand til at udvise større respekt for hinandens økonomiske og sociale skel.

 

Eleverne er i stand til at respektere og tage hensyn til andre elevers personlige ejendele.

 

9. årgang:

 

Eleverne udviser stor respekt for skolens personale.

 

Eleverne er bevidste om, at de har et fælles ansvar for trivslen på skolen, og at de fremstår som rollemodeller for de yngre årgange.