Læring og trivsel

Her kan du se en samlet oversigt over skolens indsatsområder i forhold til læring og trivsel

Elevernes faglige udvikling

Generelt for alle årgange:

Læsepolitik

Mål for elevernes dannelse

Generelt for alle årgange i forhold til værdierne:

Indsatser omkring trivsel

Understøttende indsatser

Fokusområder i skole-hjem samarbejdet

Generelt for alle årgange:

Forventningsafstemning mellem skole og hjem

Fokusområder:

Krav til børn 0. årgang
Digital leg 0. årgang
Børnenes sprogbrug 1. årgang
Flertalsmisforståelser blandt børn og forældre 3.+ 7. årgang
("de andre må")
Det sunde børneliv 4. årgang
Forældres betydning for børns motivation 4. årgang
Sociale medier 5. + 7. årgang