UU Vejleder

UU-vejledning på Tune skole

UU-Vejleder Susanne Kaare-Andersen har kontor ved indgangen til Firkløveret (ved postkassen) og træffes på skolen mandag og til dels tirsdag. Træffes desuden alle hverdage på mobil 28792605 eller via mail: [email protected]

Vejledning om uddannelse og job varetages af UUV Køge Bugt og foregår i samarbejde med skolens ledelse og lærere. UU-vejlederen arbejder med eleverne i 7. - 10. klasse

Jeg er UU-vejleder hhv. på Højen og ved Tunegrupperne. Jeg er løbende i kontakt med eleverne på flere forskellige måder:

 • som kollektiv vejledning (Kendskab til uddannelsessystemet)

 • som gruppesamtaler

 • som individuel vejledning for dem der ikke er uddannelsesparate, eller for dem der har svært ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv

Vejledningen tager udgangspunkt i elevernes elevplaner, som også omfatter uddannelsesønske.

UU-vejlederens opgaver:

 • Deltager i planlægning af det timeløse fag Uddannelse og Job, og varetager en del af undervisningen.

 • Kollektiv vejledning om uddannelsessystemet og de vejledningsaktiviteter, som tilbydes: Introkurser i 8. klasse, erhvervspraktik i 9. klasse og efter behov, brobygning i 9. og 10. klasse efter behov.

 • Kollektiv vejledning om it-baserede vejledningsmaterialer som fx www.ug.dk, eVejledning, www.praktikpladsen.dk og UUV Køge Bugts egen hjemmeside www.uuv.dk

 • Formidler kontakt til virksomhedsbesøg og gæstelærerbesøg

 • Forældrearrangementer, fx Uddannelsesaften eller oplæg på forældremøder

 • Uddannelsesparathedsvurdering

 • Diverse vejledningsaktiviteter, fx indstilling til særlige uddannelsesparathedsforløb

 • Formidling af Mentorordning i overgang til ungdomsuddannelserne

Vejlederen giver løbende information via forældre- og elevintra.

Ungdommens Uddannelsesvejledning – UUV Køge Bugt – er et samarbejde mellem Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner om vejledning af unge fra 7. klasse til det 25. år.

Yderligere informationer findes på www.uuv.dk